9/7/08

El Círculu Lliberal d'Asturies tacha la postura d'Aréstegui de "reduccionista".

El Círculu Lliberal d'Asturies, asociación cultural presidía per Humberto Gonzali, miembru del Comité Executivu Rexonal del Partíu Popular, va aconceyar d'urxencia güei miércoles sigún comuniquen na so páxina web L'Asturies Lliberal.

El motivu ye l'analís de les declaraciones del diputáu del Partíu Popular na Xunta Xeneral y miembru de la Ponencia de reforma del Estatutu d'Autonomía Joaquín Aréstegui, nes que refugaba el testu apurríu pol Conceyu Abiertu, asina como cualesquier sofitu per parte'l PP a la oficialidá del asturianu, postura que los lliberales tachen de "reduccionista na reconocencia de los derechos de los asturfalantes".

Termináu l'aconceyamientu tienen prometío qu'asoleyarán un comunicáu so los alcuerdos de la so Xunta Xeneral.